Tobania blijft groeien! Resultaten 2016 en S1/2017

Het boekjaar 2016 werd door Tobania als groep afgesloten met opnieuw een groei van bijna 10%. Geconsolideerd toonden de resultaten wel een genuanceerder beeld als gevolg van de uitzonderlijke kosten gekoppeld aan de integratie van beide bedrijven (Tobius en Saga Consulting groep), in het bijzonder deze van de back-office van het bedrijf.

In 2017 groeit het bedrijf sterk door!

De resultaten over de eerste 6 maanden van 2017 tonen een geconsolideerde omzetgroei van 15 %.  Dit is het gevolg van een aanpaste bedrijfsstrategie gegeven de wijzigende behoeften van onze klanten naar aanleiding van de digitale transformatie en economische omwenteling van de markt.

De focus ligt op IT expertise binnen Software Development Lifecycle Management. Binnen Tobania zijn er voortaan 4 volwaardige units die deze ‘Design, Build, Test and Run’ filosofie onderstrepen. Zodanig profileert Tobania zich als één van de toonaangevende ICT spelers op de Belgische markt.

Dit ‘one-stop-shop’ principe heeft het bedrijf er ook toe aangezet om later dit jaar de operationele vennootschappen te fusioneren in Tobania nv/sa, het vroegere Tobius. Saga Systems, dat zijn HR softwareplatform met succes uitrolt, blijft als aparte entiteit bestaan.

Ook de aanwezigheid van Tobania op de arbeidsmarkt werd verder uitgebouwd. Nadat Tobania in 2016 al 150 nieuwe ‘Tobians’ mocht verwelkomen, konden er in de eerste helft van 2017 opnieuw meer dan 130 Tobiansstarten. Nieuwe medewerkers worden voortaan ook benaderd vanuit de nieuwe strategie ‘Tobania, a great place to develop your career’ waarin de focus wordt gelegd op de ontwikkeling van elke Tobian en diens carrière. “In een competitieve markt van ‘talent acquisition & retention’ komt dit Tobania’s klanten en afgesloten partnerships alleen maar ten goede.” stelt CEO Lode Peeters.

Tenslotte heeft Tobania de voorbije maanden veel nieuwe klanten mogen verwelkomen en zijn partnerships met bestaande klanten verder verstevigd. “We benaderen de markt vanuit onze ‘triple S’ aanpak, Staffing, Services en Solutions, dewelke goed wordt gesmaakt door elke klant. Gecombineerd met een doorgedreven intimiteit met de klant, flexibele attitude en focus op kwaliteit worden dit de belangrijkste pijlers in de strategie van Tobania voor de komende jaren.” sluit CEO Lode Peeters af.