4500 medewerkers maken hun eigen planning via ESS

Het implementatieproject is opgestart in 2007 met 4 pilootafdelingen. UZ-Brussel is quasi gelijktijdig van sociaal secretariaat veranderd en werkt met X-tend van SD.

In 2010 is de omschakeling van Efficient naar de geïntegreerde tijdsregistatie Time@Saga gebeurd.

UZ-Brussel heeft ongeveer 4500 personeelsleden die allen met ESS werken en een 450-tal planners. De berekende loonresultaten in Plan@Saga worden ingelezen in X-tend. Naast de import van personeelsgegevens worden ook tellerstanden (verlof, ..) ingelezen in Plan@Saga.

In 2017 is UZ Brussel mee ingestapt in het nieuwe HR@Saga project, waarbij de organisatie mee betrokken is bij de functionele uitbouw van het pakket en deel uitmaakt van de stuurgroep HR@Saga.