Tijdsregistratie en planning geïntegreerd

Vraag van het ziekenhuis was om het huidige pakket SP-Expert (nu : PanningIT) te vervangen door de gebruiksvriendelijke tool Plan@SAGA. Plan@SAGA diende een bi-directionele koppeling te voorzien met het loonadministratiepakket van SD Worx. Verder diende de prikkingen van de personeelsleden via de geïntegreerde tijdsregistratiesoftware Time@SAGA verwerkt te worden in de planning. Digitaal prikken via de computer was eveneens een vereiste.

Tevens werd het belang van een goede rapportagetool benadrukt. Men wilde op voorhand aangemaakte rapporten hanteren maar zelf ook de mogelijkheid krijgen om rapporten aan te maken en te bewerken.

De mogelijkheid om medewerkers via de tool Employee Self Service wensen te laten aanvragen (afwezigheden, shiftwissels en overuren) waren een bijkomende troef.