Een co-souring project

Klanteninformatie

ONE (de Waalse tegenhanger van Kind & Gezin). ONE is de referentie-instelling van de Franstalige Gemeenschap en is verantwoordelijk voor alles wat met kinderen te maken heeft: het beleid rond kinderen, de bescherming van moeder en kind, de medische/sociale opvolging van (toekomstige) moeders en kinderen en de begeleiding van ouders.


Het project

Tobania startte in 2011 dit co-sourcing project op voor de afdeling “Raadplegingen en huisbezoeken”.

De AIDA-applicatie zal alle hulp die tijdens huisbezoeken wordt geboden aan (toekomstige) moeders documenteren.

Hiermee worden toelages berekend, controles uitgevoerd en uitkeringen gesimuleerd.