Een nieuwe website voor EAFO

Het project

Als IT-partner in de ontwikkeling van de www.eafo.eu portaalsite helpt Tobania de informatiestroom over de alternatieve brandstofmarkt mee aandrijven.

Een consortium aangestuurd door AVERE, de Europese Vereniging voor Elektromobiliteit, lanceerde de European Alternative Fuels Observatory (EAFO) portaalsite www.eafo.eu, een initiatief van de Europese commissie. Deze portaalsite wil een volledige en correcte informatiebron bieden over zowel de ontwikkelingen inzake voertuigen met een alternatieve motoraandrijving en de beschikbaarheid ervan als de infrastructuur, initiatieven en gerelateerde onderwerpen in de diverse EU-landen. Als IT-partner in het project ontwikkelde Tobania’s Digital Business Solutions unit een uiterst flexibel en toegankelijk backofficesysteem op basis van Drupal, met uitgebreide verdere uitbouwmogelijkheden.

Duurzame energiebronnen voor voertuigen zijn in het kader van de klimaatdiscussie een hot topic, maar bestaande websites bevatten veelal onvolledige, inaccurate, gedateerde of partijdige informatie. AVERE besloot de EAFO portaalsite te ontwikkelen vanuit het oogpunt een centraal aangestuurde overkoepelende informatiebron met kwalitatieve, actuele en gedetailleerde informatie op Europees niveau aan te bieden. Ze vroegen Tobania om als IT-partner in het consortium in te stappen.

Het grote aantal betrokken partijen binnen het consortium vergde een atypische aanpak, afwijkend van de klassieke klant-leverancierrelatie. Op basis van Drupal zette Tobania aan de hand van initiële gesprekken het raamwerk op. Precisiewerk, gezien er heel wat cijfermateriaal en daarop gebaseerde statistieken te verwerken waren. Na dataverzameling bij betrokken partijen van over heel Europa volgde de nauwgezette invulling.

Tobania’s Digital Business Solutions kan uit de verschillende technologieën in zijn portfolio zeer projectspecifieke keuzes maken. Drupal vormt het voorkeursplatform binnen de Europese instellingen en met het oog op integratie of centralisatie was die keuze ook voor de EAFO portaalsite snel gemaakt. Omdat Drupal als ‘open source’ CMS-systeem een sterke wereldwijde ondersteuning geniet, blijft het ook na oplevering flexibel in gebruik. Dit sluit aan bij de standaard Tobania-aanpak om voor een zeer gebruiksvriendelijke en toegankelijke backoffice te zorgen. Een extra belangrijke troef gezien de diverse betrokken partijen.

Ook naar de toekomst toe is die flexibiliteit cruciaal. De portaalsite focust vooralsnog op voertuigen aangestuurd door energiebronnen op basis van elektriciteit, maar zal de komende maanden uitbreiden naar aardgas en waterstof. In een later stadium volgen mogelijk andere alternatieve brandstoffen en vervoer, zoals de scheep- of luchtvaart. Tobania staat alvast paraat om hier verder in mee te gaan.

“Tobania besloot als partner mee in te stappen in het consortium vanuit het potentieel dat ze in dit project zagen. Dit verhoogde engagement legde de juiste vertrouwensbasis om niet enkel dit, maar ook toekomstige omvangrijke projecten technologisch te ondersteunen”, zegt Lode Peeters, CEO Tobania.

“Voor ons was het belangrijk om voor dit project niet louter een IT-leverancier te vinden, maar een heuse IT-partner die deelnam aan het groeiproces. Bij Tobania bemerkten we al snel een oprechte affiniteit met dergelijke toekomstgerichte materie. We voelden aan dat hun waarden op één lijn zaten met de onze. Hun bereidheid om het EAFO project als partner te onderschrijven gaf de doorslag”, aldus Bert Witkamp, secretaris-generaal van AVERE en EAFO projectcoördinator.


Klant informatie

De consortiumpartners: AVERE, de European Association for Electromobility (Europese Vereniging voor Elektromobiliteit) als projectcoördinator en voor dataverzameling; POLIS, een vooraanstaande vereniging van steden, de Vrije Universiteit Brussel en de Nederlandse organisatie TNO als onderzoeks- en analysepartners; en Tobania als IT-provider.
Met de EAFO, de European Alternative Fuels Observatory (Europese Observatorium voor Alternatieve Brandstoffen) wil de Europese Commissie voorzien in een centraal referentiepunt voor data, informatie en nieuws over alternatieve brandstoffen in Europa. Het Observatorium zal de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen in de EU helpen ondersteunen en een sleutelrol spelen in de implementatie van Richtlijn 2014/94/EU met betrekking tot de oprichting van oplaad- en tankstations.