Een Java-project dat werd bekroond

Klanteninformatie

De CM heeft meer dan 4,5 miljoen leden en is daarmee de grootste ziekteverzekeraar van België. De CM biedt zijn leden allerlei diensten, van de verdeling van SIS-kaarten tot sociale begeleiding en de ontwikkeling van projecten die een gezondere levensstijl promoten. 

De uitdaging

Het REFAC-project is een project dat werd opgestart door de Christelijke Mutualiteit (CM) om de verwerking van facturen van derde partijen efficiënter te laten verlopen. In een eerste fase gaat het over facturen van ziekenhuizen, maar het is de bedoeling dit in een latere fase uit te breiden naar facturen van apothekers, huisartsen en thuisverplegers.

Het doel van het project is zo veel mogelijk correcte facturen te ontvangen die zonder menselijke tussenkomst door het systeem kunnen worden verwerkt. Dit moet worden verwezenlijkt door het goedkeuringsproces voor de facturen gevoelig te verbeteren, zowel op technisch als op zakelijk niveau, en door facturen digitaal terug te sturen naar de verzender wanneer bepaalde medische feiten op de factuur worden betwist.

Bovendien is het de bedoeling om met dit project het contact tussen de ziekenhuizen en de administratie van de CM vlotter te laten verlopen door voor elk ziekenhuis een Uniek ContactPunt (UCP) te voorzien voor het geval er een geschil is. Het UCP moet daarom toegang krijgen tot alle relevante gegevens op de facturen van de ziekenhuizen waarvoor het verantwoordelijk is, zelfs wanneer het gaat over leden die onder een ander regionaal kantoor van de CM vallen dan dat waar het UCP is gevestigd.

Samen met Tobania heeft de Christelijke Mutualiteit (CM) een nieuwe Enterprise-applicatie ontwikkeld om de facturen van de ziekenhuizen te uploaden, goed te keuren en op te volgen. Het systeem bestaat uit een backend Java Enterprise-applicatie en een aantal JSF-gebaseerde webapplicaties voor de opvolging en de verwerking van de facturen, zowel frontend als backend.


 

De oplossing

De backend-applicatie bevat een workflow met de verschillende stappen die nodig zijn om een factuur goed te keuren. De applicatie bevat ook de meeste stappen die nodig zijn voor de goedkeuring, behalve de goedkeuring van de werkelijk gefactureerde kost voor elke medische handeling, die wordt bepaald door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en waarvoor een afzonderlijk Expert System (XPS) werd gecreëerd door de Christelijke Mutualiteit (CM).

De backend-applicatie draait in een Oracle OC4J J2EE-container en maakt gebruik van de EJB 3.0-specificatie met Oracle TopLink als de JPA-provider. De applicatie gebruikt JBPM voor de workflow en Oracle Advanced Queuing voor berichtgebaseerde diensten. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van verschillende afzonderlijke Java-applicaties voor de goedkeuringsstappen in de workflow die erg veel tijd en middelen in beslag nemen.

Het frontend deel van de applicatie bestaat uit drie verschillende webgebaseerde applicaties die kunnen worden gebruikt om de voortgang van de factuur in het goedkeuringsproces op te volgen, om de goedkeuringsstatus van de factuur te bekijken, om facturen te beheren die op een bepaald punt van de workflow werden afgekeurd en om de afwijzing van medische kosten voor een CM-lid te beheren.


 

Hoe hebben wij geholpen?

Tobania werd betrokken bij de ontwerpfase van het project en gaf 5 consultants uit de afdeling ‘Professional Services’ de opdracht om de Christelijke Mutualiteit (CM) hierbij te ondersteunen. Tijdens deze fase, die bijna twee jaar duurde, hielp Tobania de Christelijke Mutualiteit niet alleen om de technische architectuur te bepalen maar ook om de Use Cases te beschrijven. Tijdens deze fase waren twee technische consultants van Tobania betrokken bij de ontwikkeling van verschillende ‘Proof Of Concept’-projecten waarbij gebruik werd gemaakt van nieuwe technologieën of technologieën die tot dan toe nog niet door de Christelijke Mutualiteit waren ingezet, ter ondersteuning van beslissingen betreffende de technische architectuur van het REFAC-systeem.

Nadat de ontwerpfase succesvol werd afgerond, gaf de Christelijke Mutualiteit aan Tobania de opdracht om het REFAC-systeem uit te voeren in de vorm van een project met een vaste prijs. Om de risico's te beperken en om de mogelijkheid te behouden om tijdens de uitwerking nog aanpassingen door te voeren, werd het project opgesplitst in drie releases, waarbij de eerste release nog verder werd opgesplitst in vier deelleveringen. De eerste release zal normaal gezien iets meer dan 2,5 jaar in beslag nemen. Op het einde van deze release zullen alle nodige functionaliteiten zijn geïmplementeerd zodat het REFAC-systeem in productie kan gaan. Bij de volgende releases zal de nadruk liggen op rapportering, de opslag van gegevens in het systeem en de toevoeging van andere derde partijen aan het REFAC-systeem (naast de ziekenhuizen)