Evaluation Consultant

At Tobania we focus on high quality of our service delivery. An objective evaluation by our customers is therefore crucial to us in order to assess how satisfied you are with the services of our employees. The results of this evaluation will be put into perspective and used during the yearly evaluation. 

We would like to ask you to take some time to share your findings about our quality of service. We would like to do this by asking several open questions and rating the service of our consultants.


Evaluatie Consultant

Bij Tobania focussen we op een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Een objectieve evaluatie bij onze klanten is daarom cruciaal voor ons. Zo kunnen we inschatten hoe tevreden je bent met de prestaties van onze werknemers. Het resultaat van deze beoordeling zal in perspectief geplaatst worden en gebruikt tijdens de jaarlijkse evaluatie.

We zouden je graag vragen even de tijd te nemen om je bevindingen over de kwaliteit van onze service te delen. Dit zouden we graag doen door enkele open vragen te stellen en te vragen naar een beoordeling over de diensten van onze consultants. 


Evaluation Consultant

Chez Tobania, nous nous concentrons sur la haute qualité du service délivré. Une évaluation objective par nos clients est donc cruciale pour nous, afin de connaître votre degré de satisfaction par rapport au service délivré par nos employés. Les résultats de cette évaluation seront mis en perspective et utilisés lors de l’évaluation annuelle.

Nous voudrions vous demander de prendre un peu de votre temps pour partager votre avis sur la qualité de notre service. Nous voudrions faire ceci en vous posant quelques questions ouvertes et en vous demandant d’évaluer le service délivré par nos consultants. 


Overall rating of the consultant / Algemene beoordeling van de consultant / Evaluation globale du consultant: