De complete oplossing voor uw personeelsplanning 

Plan@Saga is een volledige oplossing voor de planning van medewerkers, prestatieverwerking en de link naar een verloningspakket of sociaal secretariaat.

De voordelen voor u opgelijst:

  • Een Belgische oplossing: Tobania is ontwikkelaar, eigenaar en implementator van de oplossing. Voordelig voor u, want u communiceert rechtstreeks met de fabrikant en we bieden u de nodige garanties naar de toekomst toe en de wettelijke vereisten inzake arbeidstijdenwetgeving. 
  • Robuust en performant: u kan een onbeperkt aantal werknemers, verspreid over verschillende locaties beheren
  • Gecontroleerd en wel bevonden door FOD; het wettelijke karakter van de oplossing blijft belangrijk.
  • Volledig configureerbaar naar de behoeften en keuze van de verschillende klanten.
  • Alle planningstechnieken zijn combineerbaar: cyclische partronen (regimes), ondersteund roosteren, wensenplanning, autoplanning of zelfroosteren. U kan steeds de meest geschikte planningstechnieken aanwenden en dit configureerbaar op afdelingsniveau.
 

Zelfroosteren

Als medewerker kan u zelf uw planning samenstellen volgens de bezettingsvereisten en regels van de organisatie. Via een quota kan de medewerker een voorkeurrooster samenstellen met aangifte van prioriteiten.

De planner of de Autoplan zal een zo optimaal rooster samenstellen rekening houdend met de input van de individuele medewerkers.


 

Thuiszorgplanning

Einde 2015 is het HACES – Thuiszorgplanningsproject opgestart onder een iMinds/IWT innovatieprogramma.  Hiertoe werd een consortium opgestart met Tobania, KUL, CUO, Landelijke Thuiszorg, Villers en Vleminckveld.  Het finale product – Thuiszorgplanningsmodule – komt in Q4 2017 beschikbaar en werkt volledig geïntegreerd met Plan@Saga en de rest van de Tobania EPS Suite.


 

Eigen helpdesk


Tobania voorziet een eigen helpdesk, waardoor we u snel kunnen verderhelpen.

 

Tobania EPS Suite à la carte

Meer informatie omtrent de andere producten binnen de EPS Suite. Lees meer over Time@Saga (tijdsregistratiesysteem) en HR@Saga (HR Management tool).