Efficiënt HR beheer

HR@Saga is een geïntegreerd HR platform binnen de volledige EPS-suite waar men als klant de mogelijkheid heeft om modulair diverse onderdelen van het HR beheer gefaseerd te implementeren.
 

Diverse functionaliteiten

 

Employee Self Services (ESS)

 • Medewerkers geven wensen aan te vragen onder de vorm van afwezigheden, voorkeurshiften, wachten, taken en overuren.
 • De verantwoordelijke keurt eenvoudig de aanvraag goed of af in functie van de noodzakelijke bezetting van de afdeling en alle noodzakelijke verwerking verloopt automatisch.
 • Consultatie van afdelingsplanning mogelijk.
 • Consultatie van gepersonaliseeerde informatie met betrekking tot de stand van verlof, meeruren, overuren, ... .
 • Persoonlijke rapportering.

  


 

Digitaal personeelsdossier

 • Volledig digitale informatiefiche van uw personeelsleden.
 • Zoveel mogelijk gegevens opladen vanuit het payroll pakket.
 • Documentenbeheer: diploma’s, contracten, certificaten,….worden per personeelslid centraal bijgehouden.
 • Informatie kan gedeeld worden met de medewerker vanuit de ESS (Employee Self Service). Hierbij bepaalt de inrichting van het rechtensysteem tot welke data een werknemer toegang heeft.

   


 

Opleidingsbeheer

 • Inschrijfmogelijkheid tot interne en externe opleidingen.
 • Team overlegmomenten kunnen geregistreerd worden.
 • Dynamisch overzicht geeft inkijk in het beschikbare opleidingsaanbod.
 • Inschrijvingen worden automatisch verwerkt.

    
 

 
Accreditatie

De accreditatiemodule geeft de mogelijkheid om zowel certificaten als opleidingen binnen de verschillende domeinen te accrediteren :

 • Certificaten: BBT, BBK, VV,…
 • Opleidingstrajecten
 • Personeelsdossier
 • Evaluaties

In de huidige fase kunnen certificaten & verplichte opleidingen opgevolgd worden evenals de  opleidingstrajecten & het personeelsdossier.

 

Competenties

Om competentiemanagement te laten leven binnen een organisatiemoet men zich leren uitdrukken in termen van gewenste en aanwezige competenties. Het competentiewoordenboek dient binnen handbereik te liggen. HR@Saga zorgt voor beschikbare functiebeschrijvingen en competenties, deze zijn raadpleegbaar en aanpasbaar.

 

Evaluaties

 • Met HR@Saga plant en beheert u de evaluatiemomenten.
 • Resultaten blijven gestructureerd bewaard.
 • Actiepunten worden geregistreerd en actief opgevolgd binnen het pakket.

 

Werving en selectie

Compleet beheer van het binnenkomen van een sollicitatie tot de verschillende selectiestappen. Dit alles volgens de procedure die u vooropstelde.
Koppelingen met jobsites of webpagina’s kunnen op maat gerealiseerd worden.
 

Middelenbeheer

De werkmiddelen (gsm, laptop, bedrijfskledij, ...) die elke medewerkers ter beschikking gesteld krijgt dienen geregistreerd en opgevolgd te worden. HR@Saga neemt ook dit beheer voor zijn rekening. De automatische workflows zorgen ervoor dat medewerkers ingelicht worden van te ondernemen acties.
 

Eigen helpdesk

Tobania voorziet een eigen helpdesk, waardoor we u snel kunnen verderhelpen.

 

Tobania EPS Suite à la carte

Meer informatie omtrent de andere producten binnen de EPS Suite. Lees meer over Time@Saga (tijdsregistratiesysteem) en Plan@Saga (Planningstool).