IT Security concentreert zich rond eindgebruikers

De noden op het vlak van IT-security evolueren razendsnel. “Een slimme aanpak is dus cruciaal”, zeggen Philippe Michiels & Nicolas Vercauteren van Tobania.

De noden op het vlak van IT-security evolueren razendsnel. “Een slimme aanpak is dus cruciaal”, zeggen Philippe Michiels & Nicolas Vercauteren van Tobania.

Wat zijn de belangrijkste evoluties op het vlak van IT-security? Michiels: “Vroeger schaarden organisaties zich voor hun IT-security achter een grote veiligheidsperimeter die dikwijls gebonden
was aan een locatie of een fysiek netwerk. Alles wat die veiligheidsperimeter moest passeren, werd gecontroleerd. Dat volstaat echter niet meer. Vandaag zit die perimeter daarom rond de eindgebruikers en de identiteiten die zij vertegenwoordigen.” “Nauw verbonden aan die identiteiten zijn de endpoints (smartphones, PC’s, tablets,…). Die zijn zeer kwetsbaar, en dus proberen IT-security aanbieders zich via nieuwe technologieën toe te spitsen op gedragingen bij de eindgebruikers en/of de eindpoints. Alles wat afwijkt van normale gedragingen wordt als verdacht beschouwd. Dat wordt vervolgens zichtbaar gemaakt voor de IT-mensen, op basis waarvan zij onmiddellijk actie kunnen ondernemen.”

Wat is het belang van een goede partnership? Michiels: “Veel organisaties vinden naast een
goede service ook een persoonlijke aanpak van IT security erg belangrijk. Ze willen samenwerken met mensen die met hen meedenken en die ze rechtstreeks kunnen bellen wanneer ze hulp nodig hebben. Weinigen nemen nog vrede met een externe en onpersoonlijke helpdesk die hun organisatie onvoldoende kent. Daarnaast wil men de juiste investering op het juiste moment en volgens het juiste budget. Dat kan enkel via een goede partnership waarbij een persoonlijke aanpak centraal staat. Enkel zo kan de IT-security aanbieder immers inschatten hoe de organisatie functioneert, wat belangrijk is voor hen en wat hun doelen zijn.”

Hoe kunnen organisaties mee blijven met de nieuwste (en duurdere) technologieën? Vercauteren: “Top-of-the-line technologieën zijn enorm duur. Hierdoor kopen veel organisaties slechts een subset van hun capaciteiten aan door bepaalde modules of licenties niet te nemen. Toch is het beter om de volledige technologie te gebruiken, want anders levert ze onvoldoende op. Daarom bieden wij dit type van technologieën aan via een OPEX-model (Operational Expenditure), waarbij we voor een vaste maandelijkse prijs de volledige technologie ter beschikking stellen, met alle services inbegrepen.” “Hoe langer de klant intekent, hoe minder hij moet betalen per maand. Een bijkomend voordeel is dat wanneer het contract op zijn einde loopt, de klant kan opteren voor een nieuwere of meer uitgebreide technologie. Zo kunnen organisaties de nieuwe innovaties blijven volgen.”